Kierownik Oratorium,
Wikariusz dyrektora wspólnoty,
  • delegat lokalny Salezjanów Świeckich Współpracowników (SSW),
  • katecheta w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego,
  • opiekun duchowy I kręgu Domowego Kościoła,
  • prowadzi nabożeństwa dla dzieci o godz. 17.00 (I piątek miesiąca, roraty),
  • przygotowuje młodzież do bierzmowania,
  • pomoc w duszpasterstwie.
Podziel się z innymi